Insim

300vf + 16x25 4 av varje SS st 0,35

 

Spec serie:

3x25 spec st.0.40 fart 4

6x50 spec st 1.15 start från pall/ryggstart fart 3

6x100 spec st. 1.50 start från pall/ryggstart fart2

6x50 spec st 1.15 start från pall/ryggstart fart 3

3x25 spec st 0.40 fart 4

 

Ben    

6x100 vf fenor st. 1.40

100 utsim