Strategi

Float jobber ofte med å få nettsider, Facebook, Google og evt. andre digitale kanaler til å spille på samme lag mot et felles mål. For å oppnå dette kan en digital strategi være et godt virkemiddel.

En digital strategi kan for eksempel inneholde:

  • Definere mål med den digitale satsingen
  • Beskrive og prioritere målgrupper
  • Beskrivelse av digitale virkemidler
  • Plan for hvilke virkemidler som brukes for hver målgruppe
  • Fremdriftsplan med milepæler
  • System for analyse, måling av suksess
  • Plan for videre utvikling og kontinuerlig forbedring